Search

Events calendar

Na mednarodnem simpoziju, ki je potekal 4. in 5. oktobra v Rogaški Slatini, sem predstavila svoj referat Poletna logistična šola – SLS Erasmus+ projekt.

IX. mednarodni simpozij » INTERDISCIPLINARNOST LOGISTIKE IN PROMETA« V Rogaški Slatini

Letošnji mednarodni logistični simpozij je potekal pod organizacijo Šolskega centra Celje, s pomočjo soorganizatorja Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa. Simpozij smo otvorili s besedami gospe Marinko, ki nam je predstavila vlogo in pomen Agencije za varnost v prometu. V nadaljevanju sta direktorja iz podjetja TPV d. o. o. ter ClickTrans, predstavila najnovejšo informacijsko komunikacijsko podporo v logistični stroki. V nadaljevanju simpozija so se s prispevki predstavili udeleženci iz republik Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Črne Gore, Makedonije in Slovenije. Predvsem povezanost gospodarstva in poučevanja pa je ena izmet ključnih komponent sodelovanja na tovrstnih simpozijih, ki bogatijo povezavo med stroko in prakso ter omogočajo pridobivanje novih znanj in bogatenja pedagoškega poučevanja. Spoznanje potreb gospodarstva je ključnega pomena za produktivno in učinkovito poučevanje dijakov in študentov s področja logistike in transporta, saj je nenehno izpopolnjevanje ena izmet vrlin sodobnega časa in povečuje konkurenčnost posameznika in celotnega logističnega sektorja

Project partners